Doprava betonu

Kámen Zbraslav > Doprava betonu

Doprava čerstvých betonových směsí je další z mnoha činností společnosti. Všichni řidiči jsou ve svém oboru na vysoké a odborné úrovni. Pravidelně prochází lékařskou kontrolou a školením se zaměřením zejména na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci s důrazem na kvalitu poskytované služby a spokojenost zákazníků.

Moderní flotila velkokapacitních autodomíchávačů s objemem bubnu až 9m³, dopraví čerstvý beton nejen v Praze, ale i do širokého okolí hl. města. Tato vozidla značky Mercedes a Iveco s motory splňující nejpřísnější ekologickou normu EURO III, zajišťují dopravu velkého množství betonu na stavbu a současně nezatěžují město hlukem ani výfukovými plyny. Zejména jsou velice oblíbená na stavbách v historickém centru Prahy, kam mají jiná vozidla zákaz vjezdu. Tam, kde nejsou příjezdové komunikace a ostatní vozidla končí jsou nasazeny speciální vysokovýkonná terénní vozidla s pohonem všech kol Všechny dopravní prostředky jsou propojeny s betonárnou radiostanicemi. Řidiči tak mohou operativně hlásit na betonárnu průběh betonáže.

Zákazníkovi je umožněno okamžitě hlásit betonárně zpomalení, zastavení nebo změnu konzistence betonové směsi.

Na vše dohlíží centrální dispečink, který sleduje pohyb a polohu všech vozidel na monitoru pomocí zařízení GPS. Díky tomuto systému je zaručeno, že řidič při hledání nové stavby je vždy správně naveden a nebloudí. Tak se zákazníkům poskytuje dodávka betonové směsi v kvalitě a množství, které si objednal.

Snižuje se i doba, která je potřebná k zpracování čerstvé betonové směsi.

Pro nepřetržitý návoz cementu pro vlastní betonárny, disponuje dopravní středisko moderními cisternovými soupravami. Tahače cisteren značky Mercedes Benz jsou vybaveny ekologickými motory EURO IV. Tyto tahače mají nejnižší hlučnost a tak nezatěžují při vykládce nadměrným hlukem okolí betonárny.

Čerpání betonu

K čerpání betonu se využívají mobilní čerpadla na terénním podvozku Tatra nebo Mercedes. Nástavby značky Putzmaister a Schwing s výškovým dosahem až 46 metrů a hodinovým výkonem do 120m³/hod. jsou dálkově ovládané radiovým zařízením až na vzdálenost 100 metrů od čerpadla. Výhody nasazení mobilního čerpadla jsou zejména:

  • Zkrácení termínu stavby rychlým uložením betonu bez použití jeřábu.
  • Uložení čerstvé betonové směsi i malého množství na místo bez dalších mechanismů kamkoliv např. oknem přes výkopy nebo v chodbě domu.

Pro malé stavebníky lze výhodně použít čerpadla, aniž by autodomíchávač vážící mnohdy až 32 tun, poškodil chodník či přístup na pozemek. Čerpadlem se hravě dosáhne přes střechu domku. K čerpadlu lze napojit dopravní vysokotlaké ocelové potrubí. Pomocí sestavené soustavy kolen a hadic lze beton čerpat na vzdálenost 300 metrů do jinak nepřístupných suterénů a sklepů.

V případě, že si zákazník objedná vysokotlaké dopravní potrubí a příslušenství je mu na stavbu přivezeno dodávkovým vozem.

Po celou dobu práce čerpadla a autodomíchávače, drží pohotovost servisní vozidlo technické pomoci. Jeho mechanici mají k dispozici profesionální vybavení a náhradní díly. Samozřejmostí je elektrocentrála a svářecí zařízení, které umožňuje opravovat případné poruch y i hluboko v nepřístupném terénu stavby.

V případě pojistné události je naše firma pojištěna a k nehodě vyjíždí okamžitě likvidátor pojišťovny.

Galerie Galerie Galerie Galerie