O společnosti

Kámen Zbraslav > O společnosti

Společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.

V současné době společnost provozuje již pět lomů (Zbraslav, Sýkořice, Všestary, Bělice a Dobkovičky) a tři štěrkopískovny (Uhy, Ledčice a Mohelnice).

V roce 2000 firma KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., koupila společnost MPC, s. r. o., která provozuje štěrkopískovnu Račiněves. Založením společného podniku s Českomoravskými štěrkovnami, a. s., získala v roce 2002 společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., 50% podíl ve společnosti Vltavské štěrkopísky, s. r. o., (štěrkopískovna Zálezlice cca 30 km severně od Prahy), Brněnské písky, a. s., (štěrkopískovna Bratčice jižně od Brna) a Pískovny Morava, s. r. o., (štěrkopískovna Smolín jižně od Brna).

Od roku 2003 je společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., rovněž vlastníkem 100 % obchodních podílů ve společnosti Lomy, spol. s r. o., která provozuje kamenolomy Předkláštěří, Želešice a Dolní Kounice v okolí města Brna.

Celkový objem roční produkce společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., a jejich dceřinných společností dosahuje téměř sedm miliónů tun kameniva. Tento objem produkce řadí společnost KÁMEN Zbraslav, spol s. r. o., mezi největší producenty kameniva v České republice. Objem výroby směřuje do všech oblastí České republiky a její využití při výrobě betonových a živičných směsí je nezastupitelné. Široké spektrum použití těchto základních stavebních surovin společně s vysokou kvalitou produkce zaručuje trvalý zájem zákazníků z oblasti stavební výroby.

Společnost KÁMEN Zbraslav, spol, s r. o., od roku 1997 rozšířila své aktivity i do oblasti výroby a dopravy betonových směsí. V současné době společnost provozuje šest betonáren, z toho čtyři v Pražské aglomeraci (Zbraslav, Kněževes, Dolní Měcholupy a Stodůlky) a dvě na severní Moravě, a to v Paskově a v Ostravě.

Podrobnější informace o jednotlivých provozech, cenách jejich výrobků a reference naleznete na dalších stránkách této prezentace.

Firma je zapsána v OR vedeném MĚS v Praze, oddíl B, vložka 19215.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

12. června 2014 v 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Žitavského 1178, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
(30 kB, PDF)

Kámen Zbraslav Kámen Zbraslav Kámen Zbraslav