Těžba písku

Kámen Zbraslav > Těžba písku

Těžba štěrkopísku se provádí vhodnými těžebními stroji za sucha nebo z vody podle polohy ložiska. Vytěžený štěrkopísek je pak dopraven k dalšímu zpracování ve výrobních linkách na hotové výrobky.

Technické a dodací podmínky

1. ledna 2017 (33 kB, PDF)

Laboratoř

Realizuje kontrolní zkoušky kameniva v rozsahu daném harmonizovanými evropskými normami ČSN EN 12620 „ Kamenivo do betonu“, ČSN EN 13043 „Kamenivo pro asfaltové směsi …“, ČSN EN „Kamenivo pro nestmelené směsi …“, ČSN EN 13139 „ Kamenivo pro malty“ a ČSN EN „Kamenivo pro kolejové lože“.

Vzhledem k rozsahu kontrolních zkoušek kameniva je laboratoř vybavena potřebným přístrojovým vybavením, a to prosívacími přístroji, sadami sít, sušárnami, posuvnými měřítky pro stanovení tvarového indexu a samozřejmě i potřebnými typy vah.

Kontakt na laboratoř

Štěrkopískovna Uhy

Štěrkopískovna Uhy

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Štěrkopískovna Ledčice

Štěrkopískovna Ledčice

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Štěrkopískovna Mohelnice

Štěrkopískovna Mohelnice

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Štěrkopískovna Račíněves

Štěrkopískovna Račíněves

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Štěrkopískovna  Bratčiče

Štěrkopískovna Bratčiče

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Štěrkopískovna Zálezlice

Štěrkopískovna Zálezlice

KÁMEN Zbraslav, a.s.