Výroba betonu

Kámen Zbraslav > Výroba betonu

Beton patří mezi základní stavební materiály. Vzniká smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, různých přísad a příměsí. S pomocí mnoha druhů přísad může beton dosáhnout zcela výjimečných vlastností. Tyto vlastnosti pak mohou být využity podle typu, umístění a zatížení konstrukce přesně tak, jak to dané podmínky vyžadují.

Celý proces výroby betonu na našich betonárnách dlouhodobě podléhá přísným hygienickým a ekologickým pravidlům. Důkazem čehož je i získání ocenění pro betonárnu v Dolních Měcholupech „Ekologická betonárna 2004“.

Technické a dodací podmínky

1. ledna 2017 (58 kB, PDF)

Rizika práce prodávajího - BOZP

1. ledna 2017 (88 kB, PDF)

Bezpečnostní list

1. ledna 2017 (111 kB, PDF)

Laboratoř

Provádí kontrolu výroby betonu ve vazbě na platné normy „ČSN EN 206-1 „ Beton – Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, TN SVB ČR 01-2004 „Obyčejný a vodostavební beton“, ČSN 736123-1 „Stavba vozovek – Cementobetonové kryty“, ČSN 73 6126-1 „Stavba vozovek – Netmelené vrstvy“, ČSN 73 6124 „Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem“.

Vzhledem k výše uvedeným normám, kontrolní zkoušky musí obsáhnout kontrolu výroků produkovaných betonárnami společnosti. Laboratoř je přístrojově vybavena laboratorními přístroji, které umožňují předepsanou druhovost základních kontrolních zkoušek. Jde o vybavení lisy (ELLE 3000 kN, Strassentest) pro stanovení pevnosti betonu, přístroji na stanovení konzistence čerstvého betonu, vibračními stolky pro hutnění vzorků, přístroji pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu a patřičnými typy forem pro odběr vzorků.

Kontakt na laboratoř

Betonárna Zbraslav

Betonárna Zbraslav

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Kněževes

Betonárna Kněževes

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Dolní Měcholupy

Betonárna Dolní Měcholupy

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Stodůlky

Betonárna Stodůlky

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Paskov

Betonárna Paskov

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Přívoz

Betonárna Přívoz

KÁMEN Zbraslav, a.s.

Betonárna Kytín

Betonárna Kytín

KÁMEN Zbraslav, a.s.