Přejít na hlavní menu Přejít na obsah

Podívejte se na nabídku dalších materiálů

ledcice-large-01

Informace o provozovně

S intenzivní přípravou těžby kvartérního ložiska štěrkopísků na katastrálním území obce Ledčice se započalo v roce 1995. Jedná se o kvalitní a rozsáhlé ložisko štěrkopísku na němž je v jeho severovýchodní části stanoven dobývací prostor, který zatím pokrývá asi 12 % plochy ložiska. Od roku 1997 se zde započalo s těžbou a úpravou suroviny. Zatím formou suché úpravy štěrkopísků na mobilních třídírnách. Touto těžbou bylo ložisko připraveno k poměrně rozsáhlé a finančně náročné výstavbě stabilní úpravny kameniva, která byla uvedena do provozu v roce 2002. Od uvedeného roku jsou produktem nové úpravny běžně požadované frakce praného kameniva v té nejvyšší kvalitě. Od roku 2002 do roku 2006 byla na této stabilní úpravně provedena mnohá vylepšení oproti původní investici, takže dnes je provozovna plně stabilizovaná se schopností výroby praného kameniva o objemu cca 700 000 tun/rok. Štěrkopískovna Ledčice tak dnes vyhovuje nejvyšším standardům nejen v oblasti expedovaných výrobků, ale i v ochraně životního prostředí.

Další pískovny v okolí