Přejít na hlavní menu Přejít na obsah

Beton

 • Doprava čerstvého betonu až na místo stavby
  Doprava je řízena centrálním dispečinkem, který disponuje online monitoringem autodomíchávačů a mobilních čerpadel.
 • Certifikované kvalitní materiály a výrobní procesy
  Naše materiály testujeme v laboratořích a splňují ustanovení platných norem.
 • Beton patří mezi základní stavební materiály
  Vzniká smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, různých přísad a příměsí. S pomocí mnoha druhů přísad může beton dosáhnout zcela výjimečných vlastností. Tyto vlastnosti pak mohou být využity podle typu, umístění a zatížení konstrukce přesně tak, jak to dané podmínky vyžadují.
 • Ocenění „Ekologická betonárna 2004“
  Celý proces výroby betonu na našich betonárnách dlouhodobě podléhá přísným hygienickým a ekologickým pravidlům. Důkazem je i získání ocenění pro betonárnu v Dolních Měcholupech.

Nezávazná poptávka

Autodomíchávače

putz_4napravy_isometric

Značka Mercedes a Volvo
Pohon 8x4 a 8x6
Objem bubnu 7 m³
Šířka 2,6 m
Výška 3,8 m
Délka 8,9 m
Hmotnost 15 t bez nákladu

Široký sortiment betonů a cementových mazanin

Poptejte nezávazně materiál pro svoji stavbu

 1. 01 Zadejte
adresu stavby
 2. 02 Specifikujte 
materiál a dopravu
 3. 03 Kontaktujeme vás a potvrdíme cenu a termín

Naše provozovny najdete v těchto lokalitách ČR

Lomy, pískovny a betonárny najdete v těchto lokalitách ČR. Podívejte se na sortiment, který nabízíme.

Provozovny

 • Lomy
 • Betonárny
 • Pískovna
 • Administrativa

Často kladené otázky

Potřebuji beton, jak mám postupovat?

V případě, že se jedná o čerstvý beton s dopravou autodomíchávačem (konzistence S3, S4) je nutné volat na centrální dispečink a čerstvý beton s dopravou objednat.

V případě, že si pro čerstvý beton pojedete sami (zavlhlá konzistence S1) nemusíte nikam volat a můžete zajet kdykoliv během otevírací doby na kteroukoliv naši betonárnu.

Jak dlouho dopředu je nutné objednat dodávku čerstvého betonu a mobilního čerpadla?

V případě, že budete požadovat dopravu čerstvého betonu pouze autodomíchávačem, je nutné objednat dodávku 1 pracovní den předem do 13 hodin na centrálním dispečinku betonu na tel: +420 602 364 639.

V případě, že budete požadovat mobilní čerpadlo, je nutné objednat přistavení čerpadla minimálně 3 pracovní dny předem do 13 hodin na centrálním dispečinku betonu na tel: +420 602 364 639.

Kde naleznu vaše betonárny?

Naše betonárny naleznete na stránce Provozovny­.

Jaká je otevírací doba betonáren ve všední den, v sobotu a neděli?

Přesné otevírací doby se dozvíte na seznamu provozoven.

Pro ověření otevírací doby betonáren v sobotu a neděli kontaktujte nejlépe v pátek po 12 hod. centrální dispečink betonu na tel.: +420 602 364 639.

Jak a kdy dostanu protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě?

Protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě, dostane kupující na vyžádání na obchodním oddělení – viz kontakty.

Jaké jsou možnosti platby?

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést řidiči, který beton dopraví na stavbu před vykládkou čerstvého betonu, na betonárně, nebo platba předem zálohovou fakturou. Platba na fakturu se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Jaké je nejmenší mícháné množství čerstvého betonu?

Nejmenší množství, které lze namíchat je 0,5 m³ čerstvého betonu.

Jaký typ autodomíchávačů používáte?

Naše společnost používá pro dopravu čerstvého betonu autodomíchávače značky Mercedes a Volvo s maximálním přepravovaným množstvím čerstvého betonu 7 m³, viz podrobné technické údaje.

Jaká mobilní čerpadla používáte?

Naše společnost používá pro čerpání čerstvého betonu mobilní čerpadla s délkou výložníku od 32 m do 56 m. 
Podrobné technické údaje naleznete zde.

Mohu si pro beton přijet osobně?

Ano, beton v konzistenci S1 (zavlhlá konzistence) si můžete odvézt Vaší dopravou.

Jaká je hmotnost čerstvého betonu?

To záleží, který beton si vyberete, hmotnost u běžných betonů je cca od 2 100 kg do 2 500 kg.

Ceny čerstvého betonu, dopravy a mobilních čerpadel a možnost slevy.

Cena čerstvého betonu, dopravy a mobilních čerpadel je dle platného ceníku (viz níže v části „Ke stažení“) v den prodeje.
V ceníku jsou uvedeny ceny základní, které je možno po dohodě s obchodním oddělením snížit o množstevní slevu.

Jak obecně postupovat při ukládání a ošetřování čerstvého betonu?

Pár základních rad, jak postupovat při ukládání a ošetřování čerstvého betonu naleznete v souboru Obecný postup při ukládání betonu.

Jak mám postupovat, pokud se teploty během betonáže pohybují nad 25°C (letní období)?

V případě, že se teploty vzduchu pohybují nad 25° C doporučujeme pro betonáže používat čerstvý beton se směsným cementem CEM II 32,5R (pokud to daná třída betonu dovolí), který má nižší vývin hydratačního tepla. Je důležité ukládat čerstvý beton vždy před nejchladnější částí dne a důsledně dodržovat pravidla ošetřování betonu.

Chránit čerstvý beton před vysycháním způsobeným přímým slunečním svitem, teplem a větrem - okamžitě po ukončení ukládání nebo průběžně, na již dokončeném povrchu v případě velkých celků (zakrytí, případně následné mlžení vodou v raném stadiu, kropení vodou. Vždy platí, že teplota ošetřovací vody se nesmí lišit od teploty čerstvého betonu o více jak 5° C (eliminace tepelných šoků a povrchových trhlin). Rychlé vysušení povrchu může způsobit snížení pevnosti čerstvého betonu a smršťovací trhlinky, které snižují jeho trvanlivost. Vysušení způsobují nejen vysoké teploty, ale i přímý sluneční svit, vítr a rozpálené bednění.

Příklady ochrany povrchu čerstvého betonu:

 • ponechání betonu delší dobu v bednění,
 • pravidelné mlžení (kropení) vodou, jejíž teplota se neliší od teploty čerstvého betonu o více jak 5° C a to v krátkých intervalech, aby nedošlo k vyschnutí povrchu betonu,
 • překrytí povrchu betonu geotextilií, která se udržuje trvale vlhká nebo vodotěsnými fóliemi,
 • aplikace nástřiku parotěsnou látkou, která vytvoří na povrchu betonu film, který zamezí odpařování vody – vhodné pro velké betonové plochy.

Výše uvedené pokyny pro ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu jsou pouze obecné a nejsou právně závazné, vhodnost pro konkrétní účel použití nelze z těchto pokynů odvodit, vždy je nutné vzít v potaz danou konstrukci a dobu, kdy se beton ukládá, zpracovává a ošetřuje.

V případě nejasností kontaktujte laboratoř nebo obchodní oddělení – viz kontakty.

Jak mám postupovat pokud se teploty během betonáže pohybují pod +10 °C (zimní období)?

V případě, že je teplota vzduchu nižší než +10 °C doporučujeme pro betonáže používat čerstvý beton s portlandským cementem CEM I 42,5R, který má rychlejší vývin hydratačního tepla. Je nutné ukládat čerstvý beton vždy před nejteplejší částí dne. Prostor pro ukládání čerstvého betonu musí být těsný, aby nedocházelo k vytékání cementového tmelu z bednění, zbavený všech nečistot, vody, ledu, sněhu, námrazy (týká se i případné výztuže) a je zapotřebí udržet minimální teplotu bednění a výztuže při betonáži +5° C, nesmí se betonovat na zeminu či do výkopu pokud jejich povrch nemá vyšší teplotu než 0° C, dbát zvýšené pozornosti ošetřování betonu, během a po betonáži chránit uložený beton před mrazem, sněhem, větrem. Je nutno provést taková opatření, aby teplota uloženého betonu na jeho povrchu neklesla pod 0° C.

Je obecně známo, že při teplotách nižších než + 5° C se velmi zpomaluje hydratace cementu a při teplotách kolem bodu mrazu se prakticky zastavuje. Beton v době tuhnutí a počátcích tvrdnutí nesmí zmrznout (a to ani na povrchu), dokud jeho pevnost v tlaku nedosáhne dostatečné hodnoty obvykle se uvádí 5 až 8 MPa.

V opačném případě může dojít k porušení struktury betonu, k jeho popraskání a celkovému znehodnocení.

Příklady ochrany povrchu betonu:

 • Překrytím vrchní plochy izolačním materiálem (geotextilií, rohoží), který ochraňuje povrch betonu před přímým působením mrazu a zároveň zabraňuje úniku hydratačního tepla.
 • Dále je nutné celou konstrukci chránit tak, aby teplota na povrchu betonu neklesla pod 0°C po dobu 72 hodin nebo dokud není pevnost betonu v tlaku vyšší než 5 MPa. Norma pro výrobu betonu ČSN EN 206 předepisuje, že teplota čerstvého betonu v době ukládání nesmí být menší než +5° C. Naše společnost v zimním období obvykle vyrábí čerstvý beton s teplotou v rozmezí 10-15°C, tedy s dostatečnou rezervou pro normový požadavek. Betonáže s čerpadlem lze za běžných podmínek realizovat při teplotách do - 6° C. Při takto nízkých teplotách je však nutné zajistit kontinuální ukládku čerstvého betonu tzn. bez přerušování.
 • Vhodné je pro udržení dostatečné teploty, zajišťující průběh hydratace cementu i temperování betonované konstrukce (pozor, aby při zakrytí plachtami s případným ohřevem nedošlo ke komínovému efektu a tím k ochlazení povrchu betonu pod bod mrazu.

Betonáž stropů, stěn a sloupů je možná při dodržení výše zmíněných doporučení.

Vždy je nutné dbát na dodržování minimálních předepsaných teplot bednění, výztuže a ošetřování betonu:

 • Při poklesu teplot pod 0° C doporučujeme temperování.
 • Při poklesu teplot pod - 5° C betonovat pouze pokud je zajištěno temperování!
 • Při poklesu pod - 10° C nebetonovat!!!

Výše uvedené pokyny pro ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu jsou pouze obecné a nejsou právně závazné, vhodnost pro konkrétní účel použití nelze z těchto pokynů odvodit, vždy je nutné vzít v potaz danou konstrukci a dobu, kdy se beton ukládá, zpracovává a ošetřuje.

V případě nejasností kontaktujte laboratoř nebo obchodní oddělení – viz kontakty.

Co mám udělat pro to, aby konstrukce vypadaly co nejlépe na pohled a aby na jejich povrchu byly minimalizovány vady tzv. pohledový beton?

Pár základních rad, co udělat pro to, aby konstrukce vypadaly co nejlépe na pohled a aby na jejich povrchu byly minimalizovány vady tzv. pohledový beton naleznete v souboru Pohledový beton.

Dodáváme materiály pro velké projekty i rodinné domy

Zajišťujeme laboratorní kontrolu kvality

Laboratoř zajišťuje kontrolní zkoušky kameniva v rozsahu daném platnými normami.

Vozidlo

Pro rozsah kontrolních zkoušek kameniva je laboratoř vybavena potřebným přístrojovým vybavením.

 • ČSN EN 206+A2
 • ČSN P 73 2404
 • TN SVB ČR 01–2014
 • TN SVB ČR 02–2006
 • ČSN 73 6123–1
 • ČSN EN 14227–1
 • ČSN EN 13285 ed.2
 • ČSN 736124–2

Všechny kontakty


Ke stažení


ebeton-1

Na této webové stránce naleznete informační portál Svazu výrobců betonu (SVB), který obsahuje vyhledávání betonáren a různá doporučení při výběru betonu do jednotlivých staveb, encyklopedii či vysvětlení pojmů o betonu.

beton

Zde naleznete časopis BETON, kde se dozvíte aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály – vápnem, cementem a betonem.

Podívejte se na nabídku dalších materiálů